De kosten voor Gewoon.Ontzorgverlening zijn

€ 22,98 per uur. 

Reiskosten € 0,25 cent per kilometer

Gezamenlijke uitjes en eventuele versnaperingen zijn voor rekening van de klant.

Gebruik van materialen is kostenloos

 

U ontvangt een maandelijkse factuur.

 

Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

In veel gevallen is het mogelijk (een deel van) de kosten via een Persoonsgebonden Budget te betalen. Ook zijn er via de zorgverzekering soms vergoedingen mogelijk. 

 

Meer informatie hierover vindt u op: www.mantelzorg.nl 

Als het nodig is, kijk en denk ik graag met u mee.