Gewoon.Ontzorgverlening

Met Gewoon.Ontzorgverlening bied ik een dienst aan met het doel mensen gelukkiger te maken. 

Samen met u en uw eventuele mantelzorger(s) inventariseren we uw behoeften en bezoek ik u op reguliere tijden om op een vriendschappelijke manier uw leven te veraangenamen. Het ontzorgen richt zich op uw geestelijk welzijn, maar ook op dat van uw naasten, die de zorg even aan mij kunnen overlaten en tijd hebben voor zichzelf.

 

Ik heb veel ervaring in het werken met ouderen (ook ouderen met dementie) maar ook kinderen, jongeren en volwassenen die extra aandacht kunnen gebruiken, kunnen een beroep op mij doen. 

 

Klik op onderstaande links voor meer informatie: